สินค้าและบริการ
สินค้า : ให้บริการด้านทองรูปพรรณ เพชร พลอย เม็ดเงิน บริหารในนาม ห้างเพชรทองจินเซ่งเฮง ในจังหวัดอุดรธานี ให้บริการด้านซื้อขาย
ทองคำแท่ง 96.5% และทองแท่งนอก 99.99% ในนาม บริษัท อุดรโกลด์เทรด จำกัด (Udon Gold Trade Co.,Ltd.)
ผู้บริหาร : คุณ ประสิทธิ์ แต้รัตนชัย
คุณ กิตติมา แต้รัตนชัย
คุณ ประภา แต้รัตนชัย
คุณ ลักษมี แต้รัตนชัย
ขั้นตอนการเปิดบัญชีกับทางบริษัท :
1. เปิดบัญชีซื้อขายทองแท่งกับบริษัท อุดรโกลด์เทรด จำกัด เอกสารเปิดบัญชี
  • a. แบบคำขอเปิดบัญชี
  • b. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • c. สำเนาบัตรประชาชน
  • d. หน้า Book Bank
  • e. Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
***เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน***
2. การติดต่อซื้อขาย
  • a. ตกลงซื้อขายที่บริษัท อุดรโกลด์เทรด จำกัด
  • b. ตกลง ซื้อขาย ล็อกราคาผ่านทางโทรศัพท์ (สำหรับสมาชิก) - ตกลงซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Gold Online