ติดต่อเรา
ห้างเพชรทอง จินเซ่งเฮง (ตราดาว)
เลขที่ 362,364,366 ถนนโพศรี ตำบลหมายแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
042-222-846, 042-244-543, 042-243-036

ห้างทองตราดาวชัยรัตน์
เลขที่ 389 ถนนโพศรี ตำบลหมายแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
036-243-543, 042-244-042, 042-222-846